บริษัท สุขฤชา จำกัด

ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับลูกค้าด้วย Website ใหม่

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ท่านสามารถติดต่อทางหน้า website ได้ที่ www.sukrucha.com
หรือ email ที่ nawin@sukrucha.com หรือสายด่วน 083-713-5950

ทางบริษัทยินดีให้บริการทุกด้าน ไม่ว่า Heat exchanger, Chiller,Heat pump
หรือ Application เช่น Gas dryer(Dehumidifier) สำหรับ Bio gas plant
และระบบประหยัดพลังงานด้วย Lithium Bromide Absorption Chiller

www.sukrucha.com
Email:nawin@sukrucha.com
Hotline:083-713-5950
Hotline:088-578-9148
Fax:02-001-5431

บริการ งานด้าน Heating-Cooling Engineering : Heat exchanger,Plate PHE,Gasket Plate Heat Exchanger,Chiller,Air cooled chiller,Water cooled chiller,Heat pump, ออกแบบและรับทำ โดยทีมงานของบริษัท

บทความที่ได้รับความนิยม