Heat Exchanger (Fluid Heat Exchanger)


Heat exchanger มีหลากหลายชนิดแต่ที่เป็นที่นิยมในกรณีที่ Media เป็นของเหลวทั้งคู่ได้แก่ Plate Heat Exchanger และ Shell and Tube Heat Exchanger ซึ่งทั้งสองอย่างมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้


Heat exchanger 

Brazed Plate Heat Exchanger : เป็น Plate Heat Exchanger ชนิดเชื่อมติดหรือเรียกว่า Compact Plate Heat Exchanger (CBE) โดยผ่านขบวนการ Brazed บัคกรีติดต่อกันเป็นก้อนเดียวกันไม่สามารถถอดล้างได้แต่มีข้อดีคือใช้ พื้นที่น้อยและราคาถูก ซึ่งจัดได้ว่าเป็น Heat Exchanger ที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่ติดตั้ง การ Brazing จะ Brazed ด้วย Copper เป็นรุ่นมาตรฐานhttp://www.sukrucha.net/p/gasket-plate-heat-exchanger.html


Gasket Plate Heat Exchanger : เป็น Plate Heat Exchanger ชนิดนี้ผู้ใช้งานสามารถถอดล้างได้สะดวก ลักษณะของ Heat exchanger ชนิดนี้ Heat plate จะบีบติดกันด้วย Stud และ Frame คู้หน้า-หลัง โดยมีประเก็น(Gasket) ขั้นระหว่างกลาง ด้วยลักษณะดังกล่าวผู้ใช้จึงเปลี่ยนแผ่น Heat plate ได้ในกรณีแผ่นชำรุดเสียหาย หรือสามารถเพิ่มแผ่น Heat plate ในกรณีต้องการเพิ่ม Capacity หรือชดเชยประสิทธิภาพลดต่ำลงได้ สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน
Shell and Tube: Heat Exchanger : ชนิดนี้มีความทนทานสูง หรือจะเลือกใช้ในกรณีที่ของเหลวมีความหนืดสูง ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงมาตรฐาน TEMA ในการออกแบบ
สอบถามรายละเอียด โทร 083-713-5950, Line no: 083-713-5950

บทความที่ได้รับความนิยม