สาเหตุที่ Plate heat exchanger รั่ว

สาเหตุที่ Plate heat exchanger ของ Chiller รั่ว สาเหตุหลักคือการเป็นน้ำแข็ง จะทำให้น้ำขยายตัวแล้ว ดันให้แผ่นโกร่ง 

ส่วนการรั่ว ของ Plate heat exchanger ใน Application อื่น เช่นใช้น้ำแลกน้ำ หรือ น้ำแลกน้ำมัน การรั่วอาจจะมาจากกระแทกของน้ำ คุณภาพน้ำ