สาเหตุที่ Plate heat exchanger รั่ว

สาเหตุที่ Brazed Plate heat exchanger ของ Chiller รั่ว สาเหตุหลักคือการเป็นน้ำแข็ง จะทำให้น้ำขยายตัวแล้ว ดันให้แผ่นโกร่ง 

ส่วนการรั่ว ของ Plate heat exchanger ใน Application อื่น เช่นใช้น้ำแลกน้ำ หรือ น้ำแลกน้ำมัน การรั่วอาจจะมาจากกระแทกของน้ำ (Watger Hammer) คุณภาพน้ำ

วิธีป้องกันไม่ Plate Heat Exchanger

บทความที่ได้รับความนิยม