วิธีป้องกัน Plate heat exchanger

 วิธีป้องกัน Brazed Plate heat exchanger รั่ว

ป้องกันจากการเป็นน้ำแข้ง

1.ตั้งค่า Controller ---> Antifreeze ไม่ควรต่ำกว่า4 C หรือสูงกว่า

2.เติม Antifreeze agent น้ำยาป้องกันการเป็นน้ำแข็ง Propylene glycol 

ส่วนปริมาณที่เติมควรเติม Propylene glycol

3.ต้องติดตั้ง flow Switch

4.Calibrate หัววัดอุณหภูมิ ให้ตรงกับความเป็นจริง

5.การติดตั้ง Probe หัววัดอุณหภูมิ ควรคำนึก ตำแหน่ง การสัมผัส 

6.ชนิด Probe บางชนิดไม่สามารถสัมผัสสารโดนตรง เพราะอาจจะเกิดความเสียหายทำให้อ่านค่าผิด

7.การทำ PM และการบันทึกค่าต่างๆ เก็บเพื่อตรวจเซ็คย้อนกลับได้

ป้องกันจากการกระแทก-สั่น

1.ควรติดตั้ง Plate Heatexchanger ให้ต้องวิธี ไม่เอียง และมีการยึดเกาะ

2.ควรมีระยะ หรือใส่ท่ออ่อน เพื่อลดการสั่น

3.ควรมีอุปกรณ์ ลดแรงกระแทกจากปั๊มน้ำ(Water Hammer)